Shoptet - návod na nastavenie doplnku

Aktivácia doplnku Logistika ComGate

Proces začína inštaláciou doplnku na stránke doplnky.shoptet.sk/logistika-comgate. O vykonanej inštalácii bude informovaný náš obchodný zástupca. Ten sa s vami spojí a dohodnete sa na podmienkach spolupráce.

Po uzavretí zmluvy získate prístup do aplikácie eLogist a spolu s tým detailný prehľad o stave vašej skladové zásoby a postupu vybavovania objednávok.

Aby sme mohli vôbec nejaké objednávky odosielať, potrebujeme, aby ste k nám naskladnili svoj tovar. Náš tím vás bude informovať o konkrétnom postupe.

Nakoniec vás požiadame o nastavení parametrov prepojení. Tomu sú venované nasledujúce oddiely.

Nastavenie prepravných a platobných metód

Nastavenie v e-shope

V sekcii Nastavenia › Doprava a platby  Spôsoby dopravy povoľte alebo pridajte a nastavte prepravné metódy, na ktorých využívanie sme sa dohodli v zmluve.

Prepravné metódy môžete nazvať podľa svojich potrieb. Nie je podmienkou, aby sa názov presne zhodoval s názvom prepravy v eLogistu.

Obdobným spôsobom nastavte požadované spôsoby platby.

Nastavenie v eLogistu

V aplikácii eLogist vstúpte do ponuky Klient > Nastavenie doplnku Shoptet.

Pre každú prepravnú a platobnú metódu tu uvidíte riadok. Vyberte z našej ponuky prepravných služieb tú, ktorá sa má pre daný prípad použiť. U platobných metód zadajte, či má dopravca inkasovať dobierku, alebo sa objednávka môže považovať za uhradenú.

Pokiaľ tu nevidíte niektorú z prepravných alebo platobných metód, ktoré ste si nakonfigurovali a povolili v e-shope, je možné, že sme túto úpravu doteraz nezaznamenali. Stlačením tlačidla "Aktualizovať zoznamy zo Shoptet" nám pomôžete tento stav napraviť.

Vykonané zmeny nezabudnite uložiť.

Nastavenie stavov objednávok

V e-shope

Pre lepšiu možnosť sledovania prenášanie objednávok a ich ďalšieho spracovania odporúčame nastaviť niekoľko nových stavov objednávok. Prejdite do sekcie Nastavenia › Objednávky › Stavy.

Aké stavy pridať:
* ComGate - problém (pre objednávky, ktoré sa z nejakého dôvodu nepodarilo preniesť do ComGate)
* ComGate - spracováva sa (pre objednávky, ktoré boli naopak úspešne prenesené a čakajú na spracovanie)

Ďalej podľa potreby môžete pridať ďalšie stavy zodpovedajúce stavom objednávky v ComGate, ktoré máte záujem sledovať (napríklad ComGate - Doručená). Toto však nie je podmienkou, ak napríklad máte už z minulosti vytvorený stav Doruèená, je možné nastaviť, aby sa pri doručení zásielky nastavil tento stav a nie je potreba kvôli tomu zakladať nový.

Uvedené názvy stavov sú opäť len návrhy, ktoré nie je nevyhnutné presne dodržať, vyberte si také, ktoré vyhovujú vám.

V eLogistu

Prejdite opäť do už známe sekcie Klient > Nastavenie doplnku Shoptet. Nájdete tu dva druhy nastavenia objednávok:

Doplnok bude podľa vášho zadania pri určitých zmenách objednávky v ComGate meniť stav objednávky v e-shope. U stavov, ktoré vás nezaujímajú, môžete ponechať voľbu nemeniť, potom sa žiadna zmena do e-shopu hlásiť nebude.

Posledné nastavenie určuje, ktoré objednávky sa majú alebo nemajú prenášať. Je to riadené stavom objednávky v e-shope.

V počiatočnom nastavení sa ignorujú objednávky vo všetkých stavoch. Iba vy sami viete, v ktorom stave je možné považovať objednávku za potvrdenú a pripravenú k vybaveniu v ComGate. U tohto stavu (alebo viac stavov) zrušte zaškrtnutie.

Aby sa objednávka preniesla, musí byť v stave, u ktorého je zaškrtnutý "prenášať". Objednávky, ktoré nie sú v Shoptet e-shopu označené ako "zaplatená" prenášame tiež, ale v eLogistu majú stav "Pozastavená".

Keď objednávku v Shoptet e-shopu označíte ako "zaplatená", uvoľní sa objednávka v eLogistu na spracovanie (získa stav "Nová", resp. "Ku kompletizácii").

Nastavenie je tiež potrebné potvrdiť.

Nastavenie skladovej evidencie

V Shoptet eshopu je možné viesť viac skladov (napr. Sklad ComGate a predajňa). V tomto nastavení určíte, na ktorý sklad máme z eLogistu zasielať skladové pohyby. Ak používate iba jeden sklad, nastavenie ignorujte.

V e-shope

V Shoptet sa vytvorenia ďalšieho skladu vykonáva v Nastavenia > Produkty > Sklady.

V eLogistu

Prejdite opäť do už známe sekcie Klient > Nastavenie doplnku Shoptet. Tu zvoľte, na ktorý sklad máme hlásiť stav skladu v ComGate.

Nastavenie je tiež potrebné potvrdiť.

Ako prebieha prenos objednávok

Pravidlá pre prenášanie objednávok sú už čiastočne naznačená vo vyššie uvedenom popise nastavenia.

Ak dôjde v e-shope k zmene objednávky do niektorého z vybraných stavov doplnok sa pokúsi založiť objednávku v systéme eLogist.

Ak sa to podarí, objednávka v eLogistu bude v stave "Nová" a objednávka v e-shope bude v stave, ktorý ste si k stavu "Nová" priradili v nastavení doplnku (napr. "CG - spracováva sa").

Ak sa prenos objednávky zlyhá, nastaví sa stav, ktorý ste si zvolili pre neúspešné vytvorení objednávky (napr. "CG - problém"). Môže ísť o prípady, keď je uvedené nezmyselné PSČ, chýba niektorý kontaktný údaj nevyhnutný pre zvolený spôsob prepravy a pod. Popis chyby vždy zapíšeme do poznámky, ktorú nájdete na záložke "Doplňujúce informácie". Shoptet nám žiaľ neumožňuje vložiť túto informáciu na viditeľnejšie miesto.

Akonáhle popísaný chybový stav vyriešite a vykonáte úpravu niektorého údaje objednávky alebo zmenu stavu (je potreba kliknúť na tlačidlo "Uložiť"), vykoná sa nový pokus o vytvorenie objednávky v eLogistu.

Po úspešnom vytvorení objednávka ďalej prechádza spracovaním a každá ďalšia zmena stavu sa prejaví zodpovedajúcou zmenou stavu v e-shope podľa vášho nastavenia.

Zároveň môžete sledovať stav vybavenia, prípadne kontrolovať správnosť prenesených údajov priamo v aplikácii eLogist.

Akonáhle je známe číslo zásielky u dopravcu, ktoré umožňuje zákazníkovi sledovať stav zásielky na webe dopravcu, je toto číslo propsáno k objednávke do e-shopu.

Skladová zásoba

Pohyby tovaru (príjem/výdaj/blokácie) sa online prepisujú z logistického systému eLogist do všetkých vašich e-shopov napojených doplnkom ComGate. Nižšie je popísaný mechanizmus prenášanie skladových pohybov.

Odpočet tovar

Skladová zásoba v e-shope sa znižuje v momente, keď objednávka získa stav, ktorý tzv. "vyrieši" skladový nárok. Nastavenie stavu sa vykonáva v Shoptet v sekcii "Nastavenie> Objednávky> Stavy".

Ak máte na sklad ComGate napojených viac e-shopov, v ostatných e-shopoch sa skladová zásoba zníži v momente, kedy sa objednávka prenesie do ComGate.

Objednávka s platbou prevodom

Objednávka, u ktorej zákazník zvolil platbu prevodom je importovaná do ComGate a má stav "Pozastavená". Taká objednávka čaká na odblokovanie, ktoré môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

  • V Shoptet objednávku označím ako zaplatenú a stlačím tlačidlo "Uložiť".
  • V ComGate povolím spracovania objednávky:

V okamihu založenia objednávky v ComGate je znížená skladová zásoba v ostatných e-shopoch.

Naskladnenie tovaru

Po dokončení príjme tovaru v ComGate (objednávka naskladnenia v eLogist má stav "Kompletné") sa skladová zásoba navýši vo všetkých napojených e-shopoch.

Vyskladnenie tovaru

Pokiaľ je tovar neprodejný napríklad z toho dôvodu, že má uplynulou dobu trvanlivosti, ComGate tovar vyskladnia po dohovore s klientom. V momente vyskladnení tovaru sa vo všetkých napojených e-shopoch zníži skladová zásoba tovaru.

Blokovanie tovaru

V sklade používame tzv. Blokujúcu pozície, ktoré slúžia na dočasné uskladnenie tovaru, ktorý nemá byť predaný na e-shope. V momente blokovanie tovaru sa vo všetkých napojených e-shopoch zníži skladová zásoba tovaru. Pri zrušení blokovania tovaru sa skladová zásoba zvýši vo všetkých napojených e-shopoch.

Stornovanie objednávky

Ak v eLogistu stornujete objednávku, prenesie sa stav objednávky do e-shopu (v nastavení doplnku je potrebné nastaviť prenášanie stave), z ktorého objednávka pochádza. V ostatných e-shopoch sa zvýši skladová zásoba.

Objednávka iba v eLogistu

Pokiaľ z ComGate potrebujete odoslať tovar bez objednávky v e-shope (napr. doplnenie zásoby na vlastné predajni), vytvorte objednávku priamo v eLogist podľa nižšie uvedeného postupu:

  1. Choďte na Odchádzajúce / Objednávky (https://elogist.comgate.cz/zasilky/objednavky/objednavky).
  2. Kliknite na zelené tlačidlo "Plus" nad zoznamom objednávok.

3. Na ďalšej stránke prostredníctvom zeleného tlačidla "Plus" pridáte tovar do objednávky.

4. Podľa názvu alebo ID vložte tovar do objednávky a zápis počet ks.

5. Kliknutím na "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU" editáciu tovar ukončím.

6. Vyplňte adresáta, dobierku a spôsob dopravy (prípadne ďalšie údaje).

7. Kliknite na tlačidlo "Dokončiť" a tým je hotovo.

Tovar vo všetkých eshopoch sa zo skladovej zásoby započíta v momente založenia objednávky.

Pozor: Neskoršie editácia tovaru v objednávke (pridanie či odobratie tovaru) sa do Shoptet nepropisuje.