Výpadky dodávek papírových krabic pro e-shopy trápí nejen Evropu.

Kartonové krabice, ve kterých e-shopy posílají své zboží, jsou vyrobeny převážně z recyklovaného papíru. COVID vnesl do průmyslu výroby těchto krabic zdánlivě neřešitelný rébus - poptávka po krabicích ze strany e-shopů prudce vzrostla, ale dostupnost kvalitního papíru k recyklaci výrazně klesla. Nejen v Evropě proto hrozí nedostatek obalového materiálu.

 

Kam zmizel kvalitní papír k recyklaci? Když mluvíme o kvalitním papíru, myslíme tím zejména použitý kancelářský papír ze škol, úřadů a firem. Ano, tyto instituce svým běžným provozem produkují ohromné množství milionů tun papíru k recyklaci. A právě tento papír dnes chybí.

 

První varování ze strany evropských výrobců sdružených ve státních sdruženích přišla již v dubnu 2020. Simon Ellin, výkonný ředitel sdružení, k tomu uvedl: „Naši členové vnímají zprávy ze všech koutů světa, že po kartonu, papíru, skle, kovových plechovkách a plastech je velmi silná poptávka. Musíme zachovat naše dodavatelské řetězce otevřené a zajistit, aby potraviny a zdravotnické potřeby byly dopraveny k těm, kteří to potřebují.”

 

Situace se vyhrotila i ve Velké Británii, kde výrobci obalových materiálů sdružení do asociace otevřeným dopisem vyzvali k jednání vládu s cílem nalezení společného řešení vzniklé situace. 

 

Nedostatek obalových materiálů hlásí také výrobci léčiv v Indii. Může se nám to zdát jako příběh z dalekého světa, který nemá praktický dopad do našich životů. Opak je ale pravdou. Zaprvé trh obalových materiálu je již delší dobou globalizovaný, takže pokud by výrobci léčiv z Indie nabídli vyšší cenu, obalový materiál jinak určený pro Evropské firmy může skončit právě tam. Zadruhé Indie je jedním z největších dovozců léčiv do Evropské unie, zastavení dodávek léčiv z důvodu nedostatku obalového materiálu může znamenat mnohem větší riziko než je nedostatek papírových krabic pro e-shopy.

 

Podobná situace je i ve Spojených státech, kde se situace komplikuje probíhající obchodní válkou s Čínou a skokovým růstem nákladů na dopravu, zejména u námořních kontejnerů. Asociace sdružující firmy v oboru recyklace tam vydala obdobné varování, jako v případě jejich britských kolegů.

 

Výrobci obalového materiálu z Čech i velkoobchodníci se k tématu odmítají vyjádřit veřejně. Nepřímo ale potvrzují, že nedostatek kvalitního papíru k recyklaci se dotkne i trhu obalového materiálu v Česku. Přichází první informace o plánovaném zdražování. Věříme ale, že k žádným dramatickým propadům dodávek nedojde.

 

Tím, že v ComGate provozujeme skladovou logistiku pro e-shopy, situaci bedlivě monitorujeme. S některými klienty jsme se domluvili, že v maximální možné míře budeme balit jejich zboží do již jednou použitých krabic. Je zajímavé, že zatímco u některých našich klientů má motivace ekologické kořeny, jiní tuto variantu preferují z důvodů nižších nákladů. Vedle použitých krabic testujeme i jiné typy obalů, které nevyžadují klasické papírové krabice. Zároveň jsme navýšili provozní zásobu obalových materiálů a zvýšili důraz na její plánování. Dále pak rozšiřujeme počet dodavatelů tak, aby v případě výpadku dodávek z jednoho zdroje, bylo možné operativně nahradit takový výpadek dodávkou od jiného velkoobchodu nebo jiného výrobce.

 

Pokud provozujete e-shop a řešíte obalový materiál, doporučujeme ve světle výše uvedené situace zamyslet se nad několika body:

 
  1. máte smluvně fixovanou cenu obalových materiálů?
  2. garantuje váš dodavatel dostupnost zboží?
  3. máte kalkulaci minimálního rezervního množství obalového materiálu?
  4. je správně stanovena doba rezervy?
  5. máte více než jednoho dodavatele pro každý typ obalového materiálu?
  6. máte plán pro případ dlouhodobé nedostupnosti obalů?
  7. recyklujete obalový materiál v rámci vlastního skladu?