Logistika ComGate mění značku na Shipmall

Logistické služby od ledna 2022 nabízíme pod novou značkou Shipmall. Proč měníme značku u logistických služeb z ComGate na Shipmall? Jaké to má dopady směrem k zákazníkům, týmu či dodavatelům? Odpovědi na tyto otázky najdete právě v tomto článku.

Logistické služby jsme do konce roku 2021 poskytovali ze společnosti ComGate, a.s. v česku a ComGate, s.r.o. na Slovensku. K lednu 2022 dochází k vyčlenění logistických služeb ze společnosti ComGate, a.s. do Shipmall, s.r.o. Do nově vzniklé společnosti přechází zaměstnanci, majetek, smlouvy s klienty i dodavateli. Dochází tedy i k plynulému přesunu všech závazků a pohledávek plynoucích z logistických služeb z původního na nový subjekt. Jednateli společnosti Shipmall, s.r.o. jsou Michal Vavřina a Jakub Ouhrabka.

Na Slovensku začátkem roku dojde pouze k přejmenování stávající společnosti ComGate, s.r.o. na Shipmall, s.r.o. Vše ostatní zůstává beze změn.

Z pohledu poskytovaných služeb se nic nemění, smlouvy i obchodní podmínky zůstávají v původním znění. Skladování probíhá stále ve stejných areálech v Praze, Týništi nad Orlicí a Senci u Bratislavy. Na projektech pracují stále stejné zkušené týmy.

Změna značky logistických služeb má primárně marketingové důvody. Pod brandem ComGate nabízíme primárně platební služby. Nabídka služeb skladové logistiky pod stejnou značkou byla pro řadu potenciálních klientů matoucí. Se samostatným brandem na vlastní doméně se nám bude marketingově pracovat lépe. Budeme mít prezentaci na nové doméně www.shipmall.cz.

Oddělením brandů bude komunikace koncovým uživatelům srozumitelnější a jednodušší. Často se uživatelé ve věcech platebních služeb obraceli na logistiku a obráceně. Jednalo se například o dotazy na stav zásilky směřované na kolegy z platebních služeb, případně dotazy na konkrétní platby zaslané do logistiky. Samostatnou značkou pro logistické služby zabráníme i těmto nedorozuměním.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že rozhodnutí o samostatné značce pro logistické služby podpořily i vynikající výsledky. V posledních letech se meziroční přírůstek logistických služeb pohybuje mezi 35 a 50 %. Každým rokem dochází ke skokovému rozšíření skladových prostor, posílení týmu i technického vybavení.

Našim záměrem je se značkou Shipmall navázat na předešlé roky dynamického růstu a také získat silné povědomí o značce Shipmall v oblasti fulfillmentu, tedy službami skladové logistiky pro e-shopy.

Shipmall logo