Jak minimalizovat fixní náklady e-shopového skladu

Cílem snad každé firmy nebo podnikatele je růst obratu. V souvislostí s ním je však potřeba zabezpečit navýšení kapacit skladu. Proto je volba velikosti skladu a s tím spojeného množství skladového vybavení a zaměstnanců strategickým rozhodnutím, které ovlivní chod firmy na několik následujících let.

Při volbě optimální velikosti skladu je potřeba si stanovit:

  • Velikost skladové zásoby (m3, PM)

  • Počet položek (SKU)

  • Velikost zásoby v jedné SK

  • Velikost a četnost příjmů a výdejů

  • Průměrný počet objednávek

  • Počet SKU a ks v objednávce

  • Charakter zboží (paletizované vs. kusové zboží)

Pro výše uvedené faktory je třeba odhadnout, jakých hodnot budou dosahovat za několik let, abychom nemuseli každý rok vynakládat čas a náklady na stěhování. Odhad můžeme provést na základě historických dat. Zde je příklad reálného klienta ukazující průběh růstu v minulých dvou letech.

Přednáška

Pokud by klient na začátku roku 2017 volil vlastní sklad, bylo by potřeba, aby měl velikost a skladový výkon pro odbavení množství objednávek začátku roku 2019, případně vyšší.

Kalkulace nevyužitých fixních nákladů

Na modelovém příkladu uvažujme, jaké by byly fixní náklady na provoz skladu. Pro příklad budeme počítat nájemné ve výši 16 800 Kč a náklad na jednoho skladníka (FTE) 33 500 Kč. Ostatní faktory, jako amortizace regálů a skladové technologie budeme záměrně zanedbávat, jelikož jejich výše závisí na charakteru zboží a stáří vybavení. Fixní náklady na sklad a zaměstnance v modelovém příkladu jsou tedy 50 300 Kč měsíčně. Průměrné fixní náklady na jednu objednávku postupně klesají a dosahují svého minima při 100% využití kapacity skladu, kterou však nedosáhneme hned ale až na konci období. Níže uvedený graf ukazuje červenou barvou, jaká část fixních nákladů by byla nevyužita z důvodu postupně rostoucího počtu objednávek.

Graf fixních nákladů

Během dvou let činily nevyužité fixní náklady 260 679,69 Kč.

Variabilizace fixních nákladů

Řešením nevyužitých fixních nákladů je tzv. „variabilizace“. To znamená nahrazení fixního nákladu variabilním. V praxi to znamená, že namísto vlastního řešení zvolíte službu logistického partnera, který Vám účtuje podle skutečně využité skladové plochy a podle množství odeslaných zásilek. Neřešíte tak sezónní výkyvy, kdy se skladová zásoba může rozrůst 2x až 3x oproti běžnému stavu.

Podle ceníku máte předem danou cenu za jednotku využitého místa (police v regálu nebo paleta) a za odeslání jedné zásilky. Můžete tak přesně kalkulovat své náklady.

Jan Jindra