E-shopy bojují s cenami služeb

Blížící se vánoční sezóna je pro e-shopy naprosto nepředvídatelná. Nikdo netuší, jaká bude nálada kupujících, zda se předzásobit a kam až vyšplhají provozní náklady. O tom, že hrozí nedostatek zboží i krachy e-shopů, které situaci neodhadnou dobře, mluví Renata Berková, ředitelka pro provoz a projekty společnosti Shipmall. Ta provozuje služby outsourcingu logistiky pro e-shopy a před vánoční sezónou provedla průzkum, do něhož bylo pozváno více než 10 tisíc e-shopů.

renata

Jak hodnotíte dosavadní vývoj roku 2022?

Podle našich dat průběh roku 2022 kopíruje loňskou křivku vývoje. Naše tržby jsou meziročně zhruba o 15 % vyšší. Na jednu stranu to vzhledem k celkové ekonomické situaci považujeme za dobrý výsledek, na druhou stranu jsme ale v minulosti meziročně rostli v průměru zhruba o 30 %.

Co je podle vás důvodem zpomalení růstu vašich tržeb?

Jednání s klienty i data z průzkumu naznačují velkou nervozitu mezi obchodníky. V minulosti převažoval pocit předvídatelnosti budoucího vývoje, události posledních let a zejména roku 2022 nás však uvrhly do stavu naprosté nejistoty. Zásadní rozhodnutí jako využití fulfillmentu pak obchodníci odkládají. Přejít do režimu outsourcingu skladové logistiky e-shopu znamená opustit zaběhnuté řešení, opustit stávající skladové prostory, rozpustit skladový tým, přejít na trochu jiný systém fungování. Takové rozhodnutí se dělá snáz v situaci, kdy se potřebujete soustředit na růst, stávající sklad vám kapacitně nestačí a vy hledáte škálovatelné řešení skladování, balení a expedice vašeho zboží.

A není to tak, že řešení škálovatelné směrem nahoru i dolů by mohlo být právě v této době atraktivní?

Je pravda, že u naší služby se platí pouze za využitý skladový prostor, za zabalené a odeslané zásilky. Takže může být řešením i pro ty, kdo očekávají spíše pokles poptávky.

Jak to tedy vidí ti, co odpověděli na vaše otázky v průzkumu? Jaké budou e-shopové Vánoce v roce 2022?

V průzkumu společném se sesterskou firmou Comgate jsme se dotazovali na hodnocení vývoje roku 2022, na očekávání ohledně vánoční sezóny, ale i na specifické oblasti jako fungování dodavatelských řetězců nebo zvyšování cen vstupů i prodejních cen e-shopů. Je zajímavé, že na otázku k předzásobení zbožím na vánoční sezónu 44 % obchodníků odpovědělo, že se bude předzásobovat podobně jako před rokem, 10 % uvedlo, že se bude předzásobovat výrazně méně a 38 % předzásobení na vánoční sezónu neplánuje vůbec. Jen 8 % e-shopů plánuje předzásobení větší než v minulém roce.

skladnice

Co z toho vyvozujete?

I z jednání s klienty vnímáme, že hodně jich má obavy zejména ze snížené schopnosti domácností utrácet za zbytné zboží. Dá se očekávat, že řada domácností pod tíhou vysokých cen energií, růstu nákladů na hypotéky nebo i potraviny a předměty běžné spotřeby omezí svůj rozpočet na vánoční dárky. Na druhou stranu, v minulosti jsme zaznamenali případy, kdy na základě negativních nálad ze situace kolem covidu obchodníci nakoupili málo zboží a ve vánoční sezóně neměli co prodávat.

Co všechno má vliv na rozhodnutí obchodníků o předzásobení se na sezónu?

V minulosti to byl v první řadě odhad množství zboží, které obchodník bude umět prodat. Dnes je to mnohem složitější. Jak moc domácnosti omezí spotřebu? Kdy nejpozději musí objednat zboží tak, aby bylo na skladě před Vánoci? Kdy a jak moc budou zdražovat zboží dodavatelé? Kolik bude tou dobou stát doprava? Za kolik bude možné zboží prodat? Pokud na nákup bude brát úvěr, kolik ho to bude stát? Jak se zachová konkurence? Jak vidíte, je to rovnice o mnoha neznámých.

sklad

Očekáváte významnější růst cen zboží v e-shopech?

Ano, s růstem cen je třeba počítat. V průzkumu jsme se zeptali na hlavní důvody zdražování zboží ze strany e-shopů. Na prvním místě s 83 % byl růst nákupních cen u dodavatelů. Druhé místo obsadil růst cen dopravců, který jako jeden z důvodů zdražování uvedlo 43 % e-shopů. Třetím v řadě je růst cen energií, který uvádí 34 % e-shopů. Zatímco první dva důvody jsou zcela srozumitelné, růst cen energií stojí za krátké vysvětlení. Je třeba si uvědomit, že významnou část nákladů skladování a manipulace se zbožím tvoří náklady za energie. Ve skladových halách se svítí, topí a manipulační technika jezdí na elektřinu. Ve skladech Shipmall v Praze, Týništi nad Orlicí a Senci u Bratislavy připlácíme za energie kolem čtvrt milionu korun měsíčně oproti stavu před rokem.

Jak reagujete na novou situaci vy?

Neustále hledáme prostor pro zefektivnění našich služeb. V minulosti to byla průběžná optimalizace a digitalizace procesů. V současné době je to navíc zaměření na nákup spotřebního materiálu a příprava na vánoční sezónu, ve které nejspíše budou problémy s vytápěním skladů. U spotřebního materiálu jsme přešli do režimu permanentního výběrového řízení. V minulosti jsme byli zvyklí dojednat s dodavateli cenu, například pro obalový materiál, a za tuto cenu nakupovat v průběhu roku. V současnosti se ceny obalového materiálu hýbou co čtrnáct dní. Při každém nákupu oslovujeme skupinu předvybraných osvědčených dodavatelů a nakupujeme podle okamžité nabídky. Nově jsme centralizovali nákup obalového materiálu pro sklady v Česku i na Slovensku. V situaci, kdy ho nakupujete za vysoké miliony korun ročně, už se vám to vyplatí. Obdobné je to i u jiných typů spotřebního materiálu. Řešíme také otázku krizového vytápění skladů. Zvažujeme i vybudování menších, snáze vytopitelných prostor pro balící zónu. Hledáme záložní řešení pro různé typy krizových situací.

Jaký je podle vás dlouhodobý výhled?

Současná neprosto nepředvídatelná situace se určitě stabilizuje. Věřím tomu, že přesun nákupu do prostředí internetu bude pokračovat. Jsem přesvědčena i o velmi dobrých výhledech služeb outsourcingu skladové logistiky pro e-shopy. Máme před sebou hodně zajímavé práce.


Renata Berková působí ve skupině Comgate od roku 2000, kdy do společnosti nastoupila jako studentka při škole. V dalších letech se zabývala komplexními projekty pro významné klienty společnosti. Po přestávce na mateřskou dovolenou se vrátila do logistické části společnosti, firmy Shipmall, kde zastává roli ředitelky pro provoz a rozvojové projekty.